Общ преглед на спешните услуги

Няма време за губене, когато става въпрос за инсулт. Острият инсулт е едно от най-критичните състояния, при които спешната медицинска помощ играе жизненоважна роля. Изпълнителите на медицинска помощ от доболничната сфера се нуждаят от обучение, за да бъдат подготвени бързо да идентифицират и оценяват получилите остър инсулт.

Ние предоставяме редица средства, които помагат да се разшири обучението за точно идентифициране и спешно лечение на пациентите с остър инсулт. 

Целите на спешното лечение са да се повиши процентът на ранните обаждания, да се повиши точността на FAST положителна диагностика и да се съкрати времето от появата на симптоми до приемането в болница.

 

услуги