НАРЪЧНИК ЗА СЕМИНАР ЗА СПЕШНИ УСЛУГИ

Целта на обучението на екипите за спешна помощ е те да се научат да прилагат следните дейности: идентифициране на инсулта, стабилизиране на пациента, събиране на важна информация, транспортиране на пациента до подходящата болница, предварително уведомяване на болницата и ако е възможно, подготовка на пациента по отношение на интравенозни системи и кръвни изследвания.

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА

Уникален набор от средства за Вас, за да обучите Вашия персонал, описвайки целия маршрут на пациента, контролните списъци и процедурите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА СЕМИНАР

Този PowerPoint® и видео може да се използват като част от Вашия семинар.

СИМУЛАЦИИ С ПАЦИЕНТИ

Изгледайте видеоматериалите по-долу, за да видите ефекта, който екипа за спешна помощ може да има върху времето от вратата до КАТ, когато те станат част от екипа за лечение на инсулт и прилагат предварителното известяване.