ОБЩ ПРЕГЛЕД ЗА ПОСТАКУТНИ СЪСТОЯНИЯ

За да се намали смъртността при инсулт, фокусът в постакутната фаза (1-72 часа след лечение) трябва да бъде върху следните най-чести причини за смърт: сърдечна смърт (включително фатален ИМ, фатална аритмия и застойна сърдечна недостатъчност), пневмония, повторен инсулт, сепсис и други.

Целта в пост-акутната фаза е да се подобри качеството и постоянството на изследванията и наблюдението след инсулта, като се използват FeSS (Fever, Sugar, Swallow, Висока температура, кръвна захар, поглъщане) списъци за отметки в периода след инсулт.


проверка на постакутни състояния