ПОСТАКУТНО

За да се намали смъртността при инсулт, фокусът в постакутната фаза (1-72 часа след лечение) трябва да бъде върху следните най-чести причини за смърт: сърдечна смърт (включително фатален ИМ, фатална аритмия и хронична сърдечна недостатъчност), пневмония, повторен инсулт, сепсис и други.

Целта в пост-акутната фаза е да се подобри качеството и постоянството на изследванията и наблюдението след инсулта, като се използват FeSS (Fever, Sugar, Swallow, Висока температура, кръвна захар, поглъщане) списъци за отметки в периода след инсулт.

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, КРЪВНА ЗАХАР И ПРЕГЛЪЩАНЕ (FESS)

Научете за важността да се извърши скриниг за висока температура, кръвна захар и преглъщане през първите 72 часа и най-добрия начин да приложите протокола за FeSS.

Специализирани отделения за инсулти и
лечение на инсулт

Разберете как да организирате веригата за полагане на грижи при инсулт и как да организирате работата в специализираното отделение за инсулти

ПРОЧЕТЕТЕ БРОШУРАТА