Формуляр за записване в инициативата „Ангели“

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ ПОЛЕТАТА ПО-ДОЛУ
*Показва задължително поле

БОЛНИЦА

Изберете Вашата болница от падащия списък или започнете да пишете, за да откриете своята болница. Ако Вашата болница не е в списъка, можете да я добавите, като я напишете в полето за Болница, но непременно въведете пълното име и адрес на болницата. След това подадената от Вас информация ще бъде одобрена от мениджър на национално равнище.

Инициативата „Ангели“ е предназначена за помощ в областта на здравеопазването и не представлява стимул за препоръчване, предписване, закупуване, доставка, продажба или прилагане на конкретни лекарствени продукти.

Разбирам, че началният комплект на Инициативата „Ангели“, включително, но не само, чантата за инсулт и първият набор от документи се осигурява безплатно на болницата, стойността, на които ще бъде покрита от Boehringer Ingelheim като дарение на Вашата болница. Разбирам, че всички лекарствени продукти, съдържащи се в чантата за инсулт ще бъдат предоставени от моята болница, като допълнителните формуляри и документи са моя отговорност, след като бъде използван началният комплект. Разбирам, че разходите на консултантите на „Ангели“ ще бъдат покрити от Boehringer Ingelheim. Разбирам, че Boehringer Ingelheim ще докладва за направените разходи с цел прозрачност съгласно нормативните изисквания на EFPIA като сума на болница/на държава.

Разбирам, че нито едно действие или бездействие от страна на консултантите на „Ангели“ или друга трета страна, използвана в рамките на програмата, няма да създаде задължение към Boehringer Ingelheim. Разбирам, че ако болницата ми желае да изпълни предложенията, посочени в рамките на инициативата или друга платформа, това се извършва за собствен риск на болницата и без задължение за Boehringer Ingelheim.

С регистрирането си в този уебсайт, с настоящото потвърждавам, че съм здравен специалист, свързан с болницата, която избрах по-горе.

Политика за лична информация