ОБЩ ПРЕГЛЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Целта във фазата на вземане на решение е да се продобри качеството и консистентността на терапевтичното решение в хиперакутната фаза, за да се гарантира, че пациентът ще получи подходящо лечение. Таргетите при лечение за възстановяване на съдовата проводимост може да бъдат на базата на наградите ESO Angels с 5% минимум и 15% таргет при всички исхемични инсулти. 
 
В този раздел се предлага подход с 4 стъпки за стандартизиране на процеса на вземане на терапевтично решение в свърхострата фаза. Тези 4 стъпки са: Диагноза, Изключване на кървене, Оценка на тежестта и Противопоказания за лечение
 
Средствата в този раздел имат за цел да акцентират върху тези 4 стъпки чрез презентации, списъци за отметки и онлайн симулации на пациенти.  

вземане на решение