Управителен съвет

Световна организация за инсулт
Австралия
Обединено кралство
Южна Африка
Световна организация за инсулт
Европейска организация по инсулт