Награди „АНГЕЛИ“

Наградите „Ангели“ са създадени, за да се покаже признание и почит на заслужили екипи и отделни специалисти, които са ангажирани в практиката при лечение на инсулт, и създаване на култура за непрекъснато наблюдение.

Лого на ESO

ESO НАГРАДИ НА „АНГЕЛИ“

Болници от държави, обхванати от ESO, които регистрират данни за лечението в RES-Q, SITS-QR или в една от предварително одобрените регистри/бази данни, кандидатстват автоматично за наградата ESO „Ангели“ въз основа на мерките за качество, посочени в системата за класиране.

Лого на WSO

WSO НАГРАДИ НА „АНГЕЛИ“

Болници от държави извън територията на ESO, които регистрират данни за лечението в RES-Q, SITS-QR или в една от предварително одобрените регистри/бази данни, кандидатстват автоматично за наградата на WSO „Ангели“ въз основа на мерките за качество, посочени в системата за класиране.

Награди на „Ангели“ за СМП

Награди на „Ангели“ за СМП

Създадени специално за спешни медицински услуги. Тези награди са част от по-широката инициатива „Ангели“ и създават структура, която предлага ценни глобални сравнения на ключови аспекти на доболничните грижи.

Награда за отлични постижения

Наградата за Отлични постижения (Spirit of Excellence) се дава на тези, които прилагат в практиката върхови постижения при лечението на инсулт, в отношенията си с пациенти, други членове на болничния екип, тези, които се стремят да повишат стандарта за високи постижения в своята болница. Победителите ще бъдат избрани сред заявките и наградите ще се раздават на следващата конференция на ESO. Кажете ни кой според вас е с най-високи постижения във вашата общност по проблемите на инсулта и защо.

НОМИНИРАЙТЕ ВАШИ КОЛЕГИ ТУК

Honours wall

The Angels Initiative is proud to honour the winners of the ESO and WSO Angels Awards, the EMS Angels Awards and the Spirit of Excellence Awards.

СЪКРАТЕТЕ ВРЕМЕТО ОТ ВРАТА ДО ЛЕЧЕНИЕ

Angels Plus... всяка секунда е от значение. Знаете ли къде губите време? Angels Plus ви дава възможност да установите кои са най-важните моменти и действия по отношение на времето. Данните се улавят по един или два различни начина, всеки специфично създаден, за да отговори на различни болнични потребности.

ИЗТЕГЛЕТЕ ВАШАТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА „АНГЕЛИ ПЛЮС“
ИЗТЕГЛЕТЕ ВАШАТА
ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА ЗА „АНГЕЛИ ПЛЮС“

6926 регистрирани болници
ОСТАВЕТЕ ВАШИЯ ПРИНОС