УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

Получатели
 
Този уебсайт е международен информационен ресурс от нашето корпоративно Главно управление в Ингелхайм, Германия и е предназначен да осигури информация за нашия глобален бизнес. Моля, имайте предвид, че информацията, свързана със статуса на одобрение и етикетите на одобрените продукти може да е различна за всяка държава и специфична за страната информация може да е налична в държавите, в които извършваме стопанска дейност.
 
Използване на съдържание
Цялото съдържание на този уебсайт е собственост на групата от компании Boehringer Ingelheim и е защитена с авторско право. Предоставя се разрешение за използване на документи (като бели страници, новинарски издания, информационни листа и ЧЗВ) от този уебсайт при условие, че (1) това уведомление е представено на всички копия и по-конкретно е представено уведомлението за авторско право и това разрешение, (2) използването на такива документи от този сайт е само за информационна, медийна и нетърговска или лична употреба и документите няма да бъдат копирани или публикувани на компютър в мрежа или публикувани в търговски медии и (3) не са направени промени на документи. Използването за всяка друга цел е изрично забранено и може да доведе до строги административни санкции или наказания по наказателния кодекс. Нарушенията ще бъдат преследвани по съдебен ред.
 
Посоченото по-горе разрешение не включва използването на дизайна или плана на уебсайта на boehringer-ingelheim.com или какъвто и да е друг сайт, притежаван, управляван, лицензиран или контролиран от една от компаниите на групата Boehringer Ingelheim. Елементите на тези уебсайтове са защитени с авторско право, търговски дизайн (trade dress), търговска марка, нечестна конкуренция и други закони и не могат да се копират или имитират изцяло или отчасти. Никаква търговска марка, trade dress, лого, графика, звук или изображение от уебсайта на Boehringer Ingelheim не може да се копира или препредава, освен ако не е изрично разрешено от конкретната компания на Boehringer Ingelheim, притежаваща тези права. Всички права, които не са предоставени изрично с настоящото, са запазени.
 
Уведомление за търговска марка
Търговските имена на продуктите на Boehringer Ingelheim, посочени в настоящото, независимо дали са изписани с удебелени букви или със символа за търговска марка ®, са търговски марки на юридически лица на групата от компании Boehringer Ingelheim. Имената на действителните компании и продукти, посочени в настоящото, могат да са търговските марки на техните съответни собственици. Използването на тези търговски марки, на името на компанията Boehringer Ingelheim и на логото на компанията, освен както е разрешено в настоящото, е изрично забранено и може да е в нарушение на наказателния кодекс. Продуктите, описани в настоящото, могат да имат различни търговски имена, различно етикетиране, представяне и сила на продукта в различни държави. Моля, свържете се с нашия местен филиал, ако е необходимо изяснение.
 
Отказ от права
Групата от компании Boehringer Ingelheim и/или съответните й доставчици не правят декларации относно уместността на информацията, съдържаща се в документите и свързаните с тях графики, публикувани на този уебсайт с каквато и да е цел. Всички подобни документи и свързани графики са предоставени „такива, каквито са“, без каквато и да е гаранция. Групата от компании Boehringer Ingelheim и/или съответните доставчици с настоящото отхвърлят всички гаранции и условия относно тази информация, включително всички подразбиращи се гаранции и условия за продаваемост, пригодност за конкретна цел, право и ненарушение. Всеки достъп и използване на и съдържанието във връзка с това е за собствен риск на потребителя. В никакъв случай юридически лица на групата от компании Boehringer Ingelheim и/или нейните съответни доставчици няма да са отговорни за каквито и да е специални, непреки или косвени щети или щети, произтичащи от загуба на употреба, данни или печалби, независимо дали в иск за изпълнение на договор, небрежност или друго неправомерно действие, произтичащо от или във връзка с употребата или изпълнението на информацията, налична на този сайт. Документите за фармацевтични продукти не са предназначени за употреба като алтернатива на консултация с медицински специалист или друг квалифициран здравен специалист. Ако се нуждаете от съвет във връзка със специален здравен проблем, моля, обърнете се към медицински специалист.
 
Документите и свързаните с тях графики, публикувани на този сървър, могат да включват технически неточности или правописни грешки. Периодично се добавят промени към информацията в настоящото. Групата от компании Boehringer Ingelheim и/или съответните й доставчици могат да правят по всяко време подобрения и/или промени в продукта(ите) и/или програмата(ите), описани в настоящото.
 
Уведомления относно софтуер, документи и услуги, налични на този уебсайт
В никакъв случай групата от компании Boehringer Ingelheim и/или нейните съответни доставчици няма да са отговорни за каквито и да е специални, непреки или косвени щети или щети, произтичащи от загуба на употреба, данни или печалби, независимо дали в иск за изпълнение на договор, небрежност или друго неправомерно действие, произтичащо от или във връзка с употребата или изпълнението на информацията, налична на този сайт.
 
Връзки към уебсайтове на трети страни
Някои връзки в този раздел ще Ви позволят да напуснете сайта на Boehringer Ingelheim и да посетите външни уебсайтове. Ако не е посочено друго в съдържанието на външния уебсайт, свързаните сайтове не са под контрола на корпорацията Boehringer Ingelheim и нито едно юридическо лице от групата от компании Boehringer Ingelheim не е отговорно за съдържанието на такъв свързан сайт или каквато и да е връзка, съдържаща се в такъв свързан сайт или промени, или актуализации на такива сайтове. Нито едно от юридическите лица от групата от компании Boehringer Ingelheim не е отговорно също за уебкастинг или каквато и да е друга форма на трансмисия, получена от свързан сайт. Тези линкове са Ви осигурени само за удобство и включването на какъвто и да е линк не означава неговото гарантиране от страна на групата от компании Boehringer Ingelheim.
 
Запитвания и обратна връзка
Запитвания и друга обратна връзка, отправени до Boehringer Ingelheim чрез този уебсайт, не трябва да съдържат запитвания по лични здравни въпроси или специфични, предоставяни само с рецепта продукти, а трябва да бъдат отправени до медицински професионалист. В случай че един потребител на тези документи отговори с информация, включваща данни за обратна връзка, като въпроси, коментари, предложения или други подобни относно съдържанието на тези документи, такава информация ще се счита за неповерителна и групата от компании Boehringer Ingelheim няма да има каквото и да е задължение относно тази информация и ще бъде свободна да възпроизвежда, използва, разкрива и разпространява - макар и само в анонимизирана форма, където се изисква от приложимото законодателство за поверителност - тази информация на други лица без ограничение.
 
Бюлетин
Ако сте се регистрирали за новинарски бюлетин, Boehringer Ingelheim редовно ще Ви информира по имейл за нови ресурси и предложения на информация. Ако вече не се интересувате от тази услуга, моля, изпратете имейл на PMangelsinitiative.DE@boehringer-ingelheim.com. Вашият имейл адрес тогава ще бъде изтрит от списъка с имейл адреси без ненужно забавяне. Можете също така да се откажете от получаването на бюлетина, като щракнете върху връзката в долната част на всеки бюлетин за електронна поща.
 
RSS Newsfeeds (Получаване на новини)
Използването на получаването на новини от Boehringer Ingelheim RSS подлежи на настоящите Условия за употреба. Boehringer Ingelheim запазва правото си да прекрати тази услуга по всяко време.