ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Целта на Boehringer Ingelheim е да предостави уебсайт, който е достъпен до най-широката възможна публика, независимо от технологията или способностите. Ние работим активно за повишаване на достъпността и използваемостта на нашия уебсайт и за тази цел спазваме много от наличните стандарти и насоки. Тези указания обясняват как да направим съдържанието на уебсайта по-достъпно за хора с увреждания. Спазването на тези насоки ще помогне да направим уебсайта по-лесен за използване за всички хора. Непрекъснато търсим решения, които да включат всички области на центъра в едно и също ниво на достъпност в цялата мрежа.