Интерактивно обучение

Прилагането на четирите стъпки
за намаляване на забавянето на лечението

Също както екипите в боксовете във Формула 1 трябва да работят съвместно, за да гарантират, че пилотите на състезанията ще сведат до минимум закъсненията с крайната цел за победа, така и екипите за лечение на инсулт трябва постоянно да въвеждат иновации, за да осигурят по-добри резултати за пациентите. Използвайте този бърз интерактивен инструмент, за да видите къде можете да рационализирате и стандартизирате Вашите протоколи, като вземете предвид пътеката на пациента, както и ролите на целия ангажиран медицински персонал.

Щракнете тук, за да използвате инструмента

4-те ключови действия

Стандартизиране на
неврологичната оценка

Индексната скала за инсулти на NIH се използва широко като инструмент за клинична оценка на неврологичния статус на пациентите с инсулт, за определяне на подходящо лечение и предвиждане на изхода за пациентите. Преминете този онлайн обучителен модул, за да опресните знанията си. В него ще получите съвети и напътствия за стандартизиране на прегледа и оценяването, за да осигурите по-добър клиничен изход за пациента.

Можете ли да диагностицирате