СИМУЛИРАНЕ НА ХИПЕРАКУТНО СЪСТОЯНИЕ

Доказателствата показват, че болниците, които използват обучение със симулиране на пациент, известно още като фиктивни симулации на пациенти, значително подобряват своите резултати в дългосрочен план, като скъсяват времето от приемането за лечение до започване на лечението.


Симулационното обучение се състои от две части.Част 1:Екипът по инсулти в болницата присвоява симулиран пациент и се изисква да приема и лекува симулирания пациент, както би направил за пациентите с инсулт в реалния живот.Част 2:Болницата трябва да оцени първата част и да отбележи всички подобрения и промени, които могат да направят, за да оптимизират пътеката си и да намалят времето от вратата до лечението. След като тази оценка бъде направена, болницата трябва да повтори симулацията и да приложи промените, които са набелязали. 

При приключване на Част 1 и 2, болницата трябва да оцени какви подобрения са били направени в ежедневната лечебна практика за оптимизиране на качеството на лечението на инсулт. 

СИМУЛАЦИОННА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Симулационната презентация служи за даване на насоки относно подобряването на отделни елементи за оптимизиране на пътеката за лечение.

ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СИМУЛАЦИЯ

Изтеглете тези видеоматериали и ги поставете в симулационна презентация за улесняване на дискусии.

ДОКУМЕНТИ КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Използвайте документа с плана за действие, за да отбележите подобренията и коригиращите действия, които могат да се предприемат, за да се оптимизира пътеката и подобри качеството на лечението на инсулт във Вашата болница.

ПРИМЕР СЪС СИМУЛИРАНЕ НА ПАЦИЕНТ

Изгледайте видеоматериалите по-долу, за да видите ефекта от приложението на 4 основни дейности за намаляване на времето от приемане в отделението до започване на лечението.