НАРЪЧНИК ЗА СЕМИНАР ПРИ ХИПЕРАКУТНО СЪСТОЯНИЕ

Презентацията за хиперакутни състояния включва практически съвети, идеи от работни срещи и видеоматериали, които да ви помогнат да подобрите хода на лечението при хиперакутни състояния. Целта в хиперакутната фаза е да се сведе времето от постъпване за лечение до започване на лечението под 30 минути. 

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА

Уникален набор от средства за Вас, за да обучите Вашия персонал, описвайки целия маршрут на пациента, контролните списъци и процедурите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ЗА СЕМИНАР

Тези видеоматериали може да се използват като част от Вашия семинар.

ДЕЙНОСТИ ЗА СЕМИНАР

Практически дейности, които може да се използват като предизвикателство за целия екип за лечение на инсулт, когато преценяват ефекта от техните действия върху общото време, което отнема лечението на пациенти с инсулт. Използвайте тези дейности за дискусия относно оптимизирането на хиперакутния път във Вашата болница.

  • ОПТИМИЗАЦИЯ НА ХИПЕРАКУТНИЯ ПЪТ - ИГРА С КАРТИ

    Изтегли

  • ОПТИМИЗАЦИЯ НА ХИПЕРАКУТНИЯ ПЪТ - ОПИТ В ЦЕНТРОВЕТЕ

    Изтегли