Сертифициране
на медицинска сестра, грижеща се за болни с инсулт

Този курс е предназначен да подобри Вашите познания за инсулт и практични грижи за пациента. Това е курс за самостоятелно обучение, състоящ се от 20 модула и съответни тестове, обхващащи всички аспекти на грижите за пациент с инсулт. 
 
За да завършите курса, препоръчваме да отделяте 30-60 минути за учене всеки ден. За да преминете успешно тестовете на модулите, трябва да имате най-малко 80% правилни отговори. Ако не постигнете този резултат, възможно е да направите отново теста.
 
За да получите удостоверение, трябва да завършите успешно всички модули и тестове в последователен ред. Тогава ще можете да отбележите Вашия напредък на тази страница, когато сте влезли в системата. След завършване на курса ще получите Сертификата на „Ангели“ за завършване на курс за медицинска сестра за лечение на пациенти с инсулт 

Модули за сертифициране на медицински сестри за лечение на инсулт

Трябва да завършите всички модули, за да завършите курса.

Изтеглете Вашия сертификат