Открийте как Централната университетска болница в Хелзинки разработи Модела Хелзинки за успешно намаляване на времето до тромболиза до 20 минути и дори по-малко, и какви мерки можете да приложите за намаляване на Вашето време от вратата до иглата (DTN). В изчерпателно интервю с Atte Meretoja открийте направените промени, предизвикателствата в Хелзинки и какво научи екипът в Кралската болница Мелбърн, когато взе решението да повторят модела през 2012 г. В това ръководство за дейностите стъпка по стъпка ще откриете как да оцените дали в болницата Ви има слаби места, някои начини да запознаете Вашите колеги с този нов подход и простите промени, които можете да направите във Вашата болница, за да намалите успешно Вашето време от вратата до иглата (DTN).

mod1
МОДУЛ 1
СТЪПКИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ
mod2
МОДУЛ 2
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
mod3
МОДУЛ 3
ПРОЕКТЪТ МЕЛБЪРН
mod4
МОДУЛ 4
ЗАПОЧВАМЕ ОТ НУЛАТА
mod5
МОДУЛ 5
ЦЕЛИ
mod6
МОДУЛ 6
СТОЙНОСТТА НА РЕАЛИЗАЦИЯТА
mod7
МОДУЛ 7
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ МАКСИМАЛНО ОТ ВРЕМЕТО ЗА ТРАНСФЕР
mod8
МОДУЛ 8
РАБОТА В ЗАЛАТА ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
mod9
МОДУЛ 9
ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
mod10
МОДУЛ 10
РАБОТНА РОЛЯ НА СРЕДНИЯ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
mod11
МОДУЛ 11
ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО
mod12
МОДУЛ 12
ЕКИПЪТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИНСУЛТ
mod13
МОДУЛ 13
ВСЕКИ ПАЦИЕНТ Е СПЕШЕН
mod14
МОДУЛ 14
КОД ИНСУЛТ
mod15
МОДУЛ 15
УСПОРЕДНА ОБРАБОТКА
mod16
МОДУЛ 16
МЯСТО ЗА ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ
mod17
МОДУЛ 17
ПРЕГЛЕД ОТ ЛЕКАРИ
mod18
МОДУЛ 18
КАТ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
mod19
МОДУЛ 19
ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ
mod20
МОДУЛ 20
ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОТОКОЛ
mod21
МОДУЛ 21
СЪС ИЛИ БЕЗ ПРЕМИКС
mod22
МОДУЛ 22
ИНСУЛТИ БЕЗ ДАННИ ЗА НАЧАЛОТО
mod23
МОДУЛ 23
РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ И НЕПРАВИЛНА ДИАГНОЗА
mod24
МОДУЛ 24
ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТА