Пропусни към основното съдържание
Румъния
Angels Blog

Interview With An Angels Consultant

RES-Q talked to Cristina Stanciu about the state of stroke care in Romania.
Angels team 23 октомври 2019
Recently, RES-Q sat down with Cristina Stanciu, Angels Initiative Consultant in Romania, to talk about the state of stroke care in the country. Прочетете цялото интервю по-долу, първоначално публикувано в блога на RES-Q.  

 
Как стартира Румъния в ESO EAST?
В Румъния доц. д-р Cristina Tiu (Кристина Тиу) е активно ангажирана в проекта ESO-EAST като координаторът на румънската група и под нейна координация Румъния се присъедини към ESO-EAST през 2015 г.
 
Първата оценка на качеството на грижите при инсулт в Румъния бе извършена като част от проекта ESO-EAST, чрез анализиране на данните, събрани в регистъра RES-Q.
 
Румъния допринасяше с данни за RES-Q от първоначалната си пилотна фаза в края на 2016 г. Как помогна виждането на действителните числа за качество на грижите при инсулт?
Регистрирането на данни за качество на грижите при инсулт ни помогна да идентифицираме дисфункционалните области в болничната грижи за пациенти с инсулт и да ги подобрим.
 
Тук са някои от подобренията, регистрирани в Румъния през последните три години.
  1. Пропорцията на пациентите, лекувани с интравенозна терапия за реканализация, се промени значително от 2,24% през 2017 г. до 5,19% през 2018 г. и 8,99% през 2019 г. в центровете, участващи в RES-Q.
  2. Времето от вратата до иглата се намали от средно 67 min през 2017 година до 58 min – 53 min през 2018-2019 г.
  3. Пропорцията на пациентите, скринирани за дисфагия в рамките на 24 часа от постъпването, се повиши от 1,99% през 2017 г. до 47,87% през 2018 г. и се намали до 34,7% през 2019 г, като причината за понижението е, че нови болници се присъединиха към програмата. 
Регистрирането на данни в RES-Q бе задължително, за да се придобие по-ясна представа за реалната ситуация на грижи при инсулт и мотивира цялата държава да подобри лечението на пациенти с инсулт.
 
Какво бихте искали да видите в RES-Q след това?
Мисля, че наличието на данни от повече болници би дало една още по-представителна ситуация на грижите при инсулт в рамките на страната.
 
Кой фактор мислите, че би допринесъл най-много за намаляване на неравенствата в грижите при инсулт?
Според мен, най-големият принос за намаляване на неравенствата в грижите при инсулт би било образованието.
 
Виждаме неравенства във всеки аспект на грижите при инсулт, от липсата на осведоменост за рисковите фактори и симптомите за инсулт до закъснялото пристигане в спешното отделение и увеличеното време на чакане. Следователно е много важно да се подобри превенцията на инсулта и разпознаването на инсулт чрез образоване на публичната и здравната общност. Със сигурност грижите при инсулт могат още повече да се подобрят.  
 
Каква е текущата ситуация с грижите при инсулт в Румъния?
Румъния е държава с население 19,3 милиона, като около 60 000 пациенти с остър инсулт са регистрирани годишно, повечето от които са исхемични инсулти. В Румъния инсултът представлява втората причина за смъртност и инвалидност. Според тежестта на Доклада за инсулт, през 2015 г. едва 1% от румънските пациенти с инсулт са имали достъп до лечение в специализирано отделение за инсулт.
 
След като признава тревожното повишение на пациентите с остър инсулт годишно като нещо, което може и трябва да бъде поправено, румънското Общество по неврология и румънското Министерство на здравеопазването наскоро са внедрили национален проект, който доведе до значително увеличение на мрежата от болници с готовност за лечение на инсулт. 
 
С прилагането на този проект през февруари 2019 г. Румъния се възползва от едно от най-бързите разширения на мрежата за инсулт в Източна Европа: утрояване на центровете за инсулт, от 11 до над 40, само за няколко месеца. Към настоящия момент има 38 активни центъра по инсулт в Румъния и ние работим усилено да направим всички 43 центъра по инсулт способни да извършват интравенозна тромболиза до края на тази година. 
 
 
 
Бихте ли казали, че отношението към инсулта от неспециалистите (извън клинични лица) се е променило? Провеждат ли се точно сега в Румъния кампании за осведоменост?
Абсолютно необходимо е да се образова населението за ранно разпознаване на признаците и симптомите на инсулт.
 
Както бе споменато по-горе, в Румъния в началото на тази година за нас бе голяма промяна да имаме още 32 лекуващи болници. В този първоначален етап фокусът е върху образоването на медицинския персонал, ангажиран в пътеката на пациента (оператори от спешната служба и сервизен персонал на линейката, както и медицинският екип в болниците, където ще се изпълнява програмата).
 
Образоването на населението е със сигурност нещо, което трябва да се обмисли и което може да се постигне чрез медийни кампании (телевизии, печатни медии) или образователни кампании, включващи семейни лекари, с широк обхват на адресатите, както за високорисковите възрастови групи, така и сред младите и юношите, които ще могат бързо да реагират, ако родител или баба и дядо пострада от инсулт.
 
В този момент има някои кампании за осведоменост в нашата страна, които вървят различно от регион до регион. Независимо от това, има необходимост от увеличаването им.

More stories like this

Виетнам

Connecting & Collaborating To Save Lives

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Европа

The Angels Initiative Welcomes You To ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Египет

Knowledge-Sharing Grows The Stroke Network in Egypt

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software