Пропусни към основното съдържание

Пътека при инсулт по време на COVID-19 в Университетската болница в Люблин

Полша

Този период на пандемия ни принуди да направим много корекции. Тъй като няма официални насоки за следване, понякога е трудно да се знае точно кои са правилните промени.

Независимо дали вашата страна вече е била засегната от COVID-19 или все още й предстоят по-тежки времена, всички ние трябва да разгледаме по-отблизо нашата пътека при инсулт и да разгледаме всички нови променливи, пред които cме изправени. 

Както при оптимизирането на пътеката при инсулт по време на „нормалните“ времена, и тук няма решение със сребърен куршум. То трябва да бъде персонализирано към вашата локална ситуация и ресурсен капацитет, наред с много други неща. Но за разлика от оптимизирането на пътеките при инсулт, няма официални насоки, които да извървим, нито пък имаме време да го чакаме. От нас зависи да разберем това сами и най-добрият начин да го направим е да се учим един от друг.  Наскоро седнахме сд-р Пьотър Лукуски (Piotr Luchowski MD, PhD) и д-р Йоанна Войчал (Joanna Wojczal MD, PhD), които бяха достатъчно добри да споделят за промените в пътеката при инсулт наНезависима клинична болница № 4 в Люблин, Полша, през това време на пандемия. По време на писането Полша беше на 35-то място с най-висок общ брой на COVID-19 случаи в света с около 22 000 докладвани случая1

КАК ИЗГЛЕЖДА ПРИЕМЪТ НА ПАЦИЕНТ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА ИНСУЛТ И ЕДНОВРЕМЕННО ПОДОЗИРАНА ИЛИ ДИАГНОСТИЦИРАНА ИНФЕКЦИЯ НА SARS-COV-2 В УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОЛНИЦА В ЛЮБЛИН?
Пациентът влиза директно от алеята на линейките в залата на Спешно отделение (СО), специализирана за пациенти с предполагаема или потвърдена COVID-19 инфекция (червена зона). Пациенти с неясна анамнеза за COVID-19 поради проблеми с говора или безсъзнание също се допускат в червената зона на СО. Неврологът на спешно отделение ги изследва, поръчва необходимите диагностични тестове и консултации, както и тест с назофарингеален тампон за COVID-19. Неврологът на СО с член на персонала на СО след това транспортира пациента в стая за КТ, която също се намира в червената зона. При всеки пациент с предполагаем инсулт и подозирана инфекция със SARS-CoV-2 се извършват КТ на глава и белодробен КТ без контраст. Изследването се извършва от рентгенолог и рентгенов лаборант. Контрастът за ангио КТ в червената зона се прилага от обучен служител на СО. Решението за лечение се взема от специалиста по лечение на инсулт след телефон/лично консултиране с рентгенолога. 

КАКЪВ ВИД ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС) СЕ ИЗПОЛЗВАТ?
Преди първия контакт с пациента, както неврологът от СО, така и специалистът по лечение на инсулт използват: дрехи за еднократна употреба с дълги ръкави (хирургическа престилка за еднократна употреба), ръкавици за еднократна употреба с удължен маншет (най-малко два чифта - вътрешни и външни), очила или щитове за лице, предпазители на врата, шапка за коса и маска за лице с FFP2 или FFP3 филтри, които прилепват добре, и последно - хирургическа маска. Хартиени и нетъкани маски не са позволени.
 
КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА, КОГАТО ПАЦИЕНТЪТ НЕ Е КВАЛИФИЦИРАН ЗА РЕПЕРФУЗИОННА ТЕРАПИЯ?
Пациентът се транспортира от залата за КТ до звеното за наблюдение и изолиране в СО. Силно се препоръчва да се повтори тестът (24 часа след първия) за SARS-CoV-2 инфекция в звеното за наблюдение и изолиране на СО (т.нар. тест за потвърждение).

Ако резултатът от теста за потвърждаване е отрицателен, пациентът се насочва към Отделението за лечение на инсулт на неврологичната клиника за по-нататъшно лечение на инсулт. Ако резултатът от теста потвърди инфекцията и състоянието на пациента позволява да бъде транспортиран до инфекциозна болница, такъв пациент трябва да бъде прехвърлен след предварително телефонно споразумение. Ако състоянието на пациента не позволява транспортиране, пациентът се прехвърля в звеното за интензивно лечение в червената зона или остава пациент на звеното за наблюдение и изолиране.

Неврологът е длъжен да консултира пациента ежедневно. Консултиращият невролог използва ЛПС, предоставени от отделението, което хоспитализира пациента, преди да контактува с пациента.

КАК ИЗГЛЕЖДА ПЪТЕКАТА, АКО ПАЦИЕНТЪТ Е КВАЛИФИЦИРАН ЗА ТРОМБОЛИТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ?
Специалистът по лечение на инсулт започва лечение вече в залата за КТ в червената зона (ако е възможно). В червената зона за лечение на СО има чанта за инсулт с необходимото лекарство и инфузионната помпа за прилагането му. Продължаването на инфузията се извършва в звеното за наблюдение и изолиране на СО. Специалистът по лечение на инсулт присъства по време на прилагането на лекарството, за да се следи клиничното състояние на пациента.

Силно се препоръчва да се повтори тестът за инфекция със SARS-CoV-2 в звеното за наблюдение и изолиране на СО (тест за потвърждение). В случай на резултат, потвърждаващ SARS-CoV-2 инфекция, трансферът в инфекциозна болница може да се осъществи не по-рано от КТ сканиране на главата (извършва се 22-48 часа след тромболитично лечение).

КАКВА Е ПЪТЕКАТА, АКО ПАЦИЕНТЪТ Е КВАЛИФИЦИРАН ЗА МЕХАНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ТРОМБЕКТОМИЯ?
След КТ сканиране пациентът се транспортира до Хирургическата зала в червената зона на Отделението по интервенционална рентгенология и неврорентгенология, където се извършва процедурата. Тази хирургическа зала е отделена от болничната структура само за извършване на процедури при пациенти с предполагаема инфекция или инфекция със SARS-CoV-2. Тя е оборудвана с лесно сменящи и деконтаминиращи се брави, като пациентът може да бъде транспортиран и отвън, заобикаляйки болничните коридори. Всеки участник в процедурата (анестезиолог, анестезиологична сестра, интервенционален рентгенолог, специалист по лечение на инсулт, интервенционални медицински сестри, рентгенологичен лаборант) е длъжен да използва ЛПС. Анестезиологът, анестезиологичната сестра и рентгенологичната група трябва допълнително да използват маските FFP2/FFP3. 

След процедурата пациентът се транспортира до звеното за наблюдение и изолиране на СО или звеното за интензивно лечение в червената зона. Препоръчва се да се направи втори тест за SARS-CoV-2, 24 часа след първия. Ако резултатите от теста за SARS-CoV-2 са отрицателни, пациентът се прехвърля в Отделението по инсулт на неврологичната клиника.

В случай, че резултат от теста потвърди SARS-CoV-2 инфекция и състоянието на пациента позволява да бъде транспортиран до инфекциозна болница, ние прехвърляме пациента след предварителен контакт и съгласие по телефона. Прехвърлянето може да се осъществи не по-рано от извършена КТ на главата (извършва се 10-48 часа след ендоваскуларно лечение).

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПАЦИЕНТ, КВАЛИФИЦИРАН КАКТО ЗА ТРОМБОЛИЗА, ТАКА И ЗА СЛЕД МЕХАНИЧНА ТРОМБЕКТОМИЯ?
Специалистите по лечение на инсулт започват лечение още в залата за КТ (ако е възможно). Чантата за инсулт, включително инфузионната помпа, се намира в залата за лечение на червената зона на спешното отделение. Процедурата по инфузията се извършва в Хирургическата зала в червената зона в Отделението по интервенционална рентгенология и неврорентгенология, където пациентът се транспортира директно от кабинета за КТ.

ИМА ЛИ ПРОМЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА СИСТЕМА НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ЗВЕНОТО ЗА ИНСУЛТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА?
В специализираното отделение за инсулт служителите са разделени на два екипа, работещи последователно. Всеки екип работи средно по 2 дни на двойна база, след което почиват в продължение на 2 дни. Тази система беше въведена за целта ако въпреки защитната система има пациент, заразен с вирус SARS-CoV-2, само един екип (половината от екипа) е поставен под карантина. Това ще предотврати затварянето на специализираното отделение за инсулт поради липса на персонал.

ИМА ЛИ ПРОМЕНИ В ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСУЛТ В НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ?
Ако състоянието им го позволява, в момента пациентите с инсулт не се хоспитализират за повече от 7 дни, както е препоръчано от НЗК на Полша. Те се изписват след извършване на пълна диагноза, обикновено в рамките на 5-6 дни. Ние успяваме да прехвърлим някои пациенти в рехабилитационните отделения. Най-големият проблем, пред който cме изправени обаче, е при пациентите, които имат големи неврологични дефицити и са на легло. Центровете за грижи и лечение в момента не искат да приемат нови пациенти, така че ако семейството не е в състояние да осигури грижи, хоспитализацията трябва да бъде удължена.
 


https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/. Информацията е извлечена на 28 май 2020 г. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software