Пропусни към основното съдържание

Обучаване на обучаващите – крилата ни порастват

ЕвропаВ Европа има 50 държави, но все още само 12 са държавите със специализирани консултанти на „Ангели“. Колкото и да бихме искали да имаме специализирани консултанти на „Ангели“ във всяка държава, знаехме че тъй като проектът е все още е в ранно ниво на развитие, трябваше да оптимизираме ограничените ресурси, с които разполагаме, като поставим приоритетно определени сфери на действие. 

Независимо от това, беше трудно да пренебрегнем факта, че има безброй пациенти в други държави, които могат да се възползват от процеса за консултиране в хода на инициативата. И така, ние си помислихме: ако не можем да отидем в тези болници, защо да не докараме болниците при нас?

През декември 2017 г. започнахме да експериментираме с концепцията „Обучаване на обучаващите“ (Train the Trainer, ТТТ). Идеята бе проста – да поканим няколко десетки лекари, медицински сестри и екипи на линейки от болниците, които все още не са в обсега на нашите съществуващи консултанти и да ги запознаем с процесите и средствата за консултиране на „Ангели“, с надеждата, че те ще отнесат у дома си позитивни промени на болнично, регионално или дори национално ниво. 

Оттогава насам сме провели пет срещи „Обучаване на обучаващите“ в Германия, посетени от близо 150 професионалисти в лечението на инсулт от държави като Хърватска, Гърция, Македония, Молдова, та чак до Киргизстан. И макар че все още постоянно намираме начини да подобрим тренировъчната програма, с гордост споделяме, че бяхме изненадани колко добре бяха приети курсовете и колко голямо въздействие генерираха. Двата пълни тренировъчни дни са разделени на няколко основни сесии и три паралелни панела. Основните сесии се състоят от запознаване с Инициативата „Ангели“ и семинари относно доболничната фаза, след острата фаза и наблюдение на качеството – често включващи високоуважавани гостуващи говорители в съответните им области, като д-р Матей Полак (изпълнителен директор на ZaMED EMS и президент на Асоциацията по спешна помощ в Словакия) и Андреа Греку (ръководител на проект RES-Q и член на Европейския ръководен комитет на „Ангели“). 

След това участниците се разделят на три групи за паралелните панели, където се учат как да вземат по-добри клинични решения, да подобрят своите умения в разчитане на КТ изображения и да подобрят управлението и пътеките за хиперакутната фаза. Тези паралелни панели обикновено са ръководени от нашите най-опитни Ангели, което им позволява да се възползват от опита на специалисти от различни държави. Тези панели са допълнително поддържани с помощта на усъвършенстван софтуер, като панела за Клинично решение с Body Interact и e-ASPECTS на Brainomix в раздела за КТ изобразяване.  

 

По време на последния семинар „Обучаване на обучаващите“ през декември 2018 г. въведохме вълнуващ нов елемент: сесии по симулации на място, ръководени от д-р Паола Санталучия, Директор на Отделението по спешна неврология в болницата, в която работи в град Месина, Италия, както и като Координатор за Комитета за симулация на ESO. Точно както действа един пълноправен център за симулации, тази пленарна сесия започна с разпределяне на три групи от доброволци за ролята на лекари, сестри или екипи на линейки (ролите на пациентите и роднините се изпълняваха от консултанти на „Ангели“). 

След това, на всяка група бе представен уникален клиничен сценарий на базата на реални предишни случаи и им бе възложено да лекуват пациента, докато са наблюдавани от останалите участници чрез видеовръзка на живо в друга зала. Всичко бе възможно най-близо до реална ситуация в живота - като например наличието (или липсата) на система за предварително известяване, рентгенолог на повикване и различни неочаквани ситуации, свързани с възможни противопоказания, които могат реално да тестват познанията на участниците относно насоките за действие при инсулт. 

След завършване на симулацията цялата група се събра отново за групово обсъждане с модератор д-р Санталусия, за да се наблегне на силните и слабите страни на изпълняващия екип. Последваха ползотворни диалози, които обхващаха не само медицински познания, но често се обхващаха деликатни умения, като например как да се третират работниците в линейките и роднините на пациента. На база на обратната връзка от участниците, изглежда че симулационните сесии ще се превърнат в постоянна черта на нашите семинари „Обучаване на обучаващите“ в бъдеще. Въпреки че има само пет издания от първата ни среща „Обучаване на обучаващите“ през декември 2017 г., ние чувстваме, че семинарът наистина е еволюирал, непрекъснато добавяйки нови ценности с всяко следващо издание. Точно както болницата трябва постоянно да търси начини за подобряване на времената за лечение и качеството, ние ще продължим да опитваме да подобрим нашия семинар „Обучаване на обучаващите“ чрез непрекъснато търсене и тестване на нови методи или технологии, които могат да предоставят практически средства и познания на участниците, които могат да бъдат прилагани лесно в заобикалящата ги среда. 

Придобихте ли идея какво правим? 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software