CT Imaging resources

Има голяма вариабилност в интерпретирането на КАТ резултатите при остър инсулт. В този раздел се опитваме да предоставим по-стандартизиран подход в интерпретацията на КАТ, с което да подобрим процеса на вземане на терапевтично решение.

Списък за проверка

Използването в процеса на интерпретация на резултата от КАТ на списък за отметки доказано подобрява качеството на интерпретацията. Свалете списъка за проверки по-долу за насоки при интерпретация на КАТ при остър инсулт.

The Angels WOW CT Training

Насоки за семинар