Hyperacute resources

В хиперакутната фаза фокусът е върху възстановяване на проходимостта на кръвоносните съдове. Всяка секунда, през която мозъкът на пациента изпитва недостиг на хранителни вещества и кислород, увеличава риска от инвалидизиране и смърт. Всяка дейност, която не е свързана с възстановяване на съдовата проходимост, не трябва да забавя лечението в тази фаза. Същото ниво на спешност по отношение на времето има и при хеморагичния инсулт.
 
Има 4 ключови момента, за които е доказано, че скъсяват времето за реканализация, и това са: предварителното уведомление, отвеждане на пациента директно за КАТ, лечение на пациента в КАТ и прилагане на изследвания в мястото на предоставяне на медицински грижи. Средствата, предоставяни в този раздел, имат за цел да ви помогнат да постигнете това във вашата болница.

Списъци за проверка

Тези контролни списъци може да се използват като пример за това как да канализирате и стандартизирате лечебния процес. Използването на тези контролни списъци ще ви помогне да подобрите консистентността на лечението през всички часове от деня.

 • ФОРМУЛЯР ЗА ЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕГИСТРИРАНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

  Контролни списъци, които могат да използват медицинските сестри, с фокус върху действията преди и по време на прилагане на лечението, както и SNOBS неврологичната оценка.

  Изтегли PDFИзтегли Word

 • ПАКЕТ ЗА ЛЕКАР ОТ СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

  Контролни списъци, които иползват лекарите от спешното звено, с фокус върху индексната скала за инсулти на NIH с оценка и критерии за изключване по отношение на лечение за възстановяване на съдовата проходимост.

  Изтегли PDFИзтегли Word

 • ФОРМУЛЯРИ ЗА ЛЕКАР В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСУЛТИ

  Контролни списъци за лекари, лекуващи инсулт, които да им бъдат в помощ при вземане на клинично решение и получаване при необходимост на информирано съгласие за интензивно лечение.

  Изтегли PDFИзтегли Word

 • ПАКЕТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

  Контролни списъци и насоки за лечение с цел възстановяване на съдовата проходимост, общо лечение на инсулт, мозъчен оток и повишено интракраниално налягане

  Изтегли PDFИзтегли Word

Симулация

Доказателствата показват, че болниците, които използват обучение със симулиране на пациент, известно още като фиктивни симулации на пациенти, значително подобряват своите резултати в дългосрочен план, като скъсяват времето от приемането за лечение до започване на лечението.


Симулационното обучение се състои от две части.Част 1:Екипът по инсулти в болницата присвоява симулиран пациент и се изисква да приема и лекува симулирания пациент, както би направил за пациентите с инсулт в реалния живот.Част 2:Болницата трябва да оцени първата част и да отбележи всички подобрения и промени, които могат да направят, за да оптимизират пътеката си и да намалят времето от вратата до лечението. След като тази оценка бъде направена, болницата трябва да повтори симулацията и да приложи промените, които са набелязали. 

При приключване на Част 1 и 2, болницата трябва да оцени какви подобрения са били направени в ежедневната лечебна практика за оптимизиране на качеството на лечението на инсулт. 

Simulation presentation

Симулационната презентация служи за даване на насоки относно подобряването на отделни елементи за оптимизиране на пътеката за лечение.

ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СИМУЛАЦИЯ

Изтеглете тези видеоматериали и ги поставете в симулационна презентация за улесняване на дискусии.

ДОКУМЕНТИ КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Използвайте документа с плана за действие, за да отбележите подобренията и коригиращите действия, които могат да се предприемат, за да се оптимизира пътеката и подобри качеството на лечението на инсулт във Вашата болница.

ПРИМЕР СЪС СИМУЛИРАНЕ НА ПАЦИЕНТ

Изгледайте видеоматериалите по-долу, за да видите ефекта от приложението на 4 основни дейности за намаляване на времето от приемане в отделението до започване на лечението.

Ресурси

Stroke kit

Комплектът за инсулт ви позволява да имате с вас всички медикаменти, средства и контролни списъци, от които се нуждаете, за да можете да лекувате пациенти с остър инсулт в залата за КАТ образна диагностика. Обадете се днес на вашия консултант от „Ангели“, за да видите как можете да получите вашия комплект за инсулт.
Разгледайте уникалните характеристики тук

ПОСТЕР С ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО

Документирайте активността на Вашия пациент, за да улесните и подобрите времето за лечение.

Приложение Stopwatch на „Ангелите“

Представяне на приложението за хронометриране на „Ангелите“, прост инструмент за проследяване на времето, за да помогне на екипите за грижи за инсулт, да изгради ясна представа за тяхното представяне и да определи областите за подобрение. Освен това, приложението има опция за споделяне на анонимните си данни с RES-Q. Изтеглете своето приложение днес, като потърсите „Angels Stopwatch“ както в магазините на Google Play, така и в магазините за приложения на Apple.

ANGEL PLUS

СЪКРАТЕТЕ ВРЕМЕТО ОТ ВРАТА ДО ЛЕЧЕНИЕ

Angels Plus... всяка секунда е от значение. Знаете ли къде губите време? Angels Plus ви дава възможност да установите кои са най-важните моменти и действия по отношение на времето. Данните се събират и автоматично се анализират в електронната таблица на Microsoft Excel, като се съхраняват на вашия местен компютър. Те не могат да бъдат споделяни или анализирани от други болници. Използвайте Angels Plus PDF и електронна таблица - два полезни инструмента, които ви дават възможност да регистрирате данните си и да видите къде могат да се направят подобрения за по-добри крайни резултати за пациентите.

СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧНА МОТИВАЦИЯ

Видеоматериалите и постерите по-долу може да се използват в чакални или болници, за да напомнят на пациентите и екипите за лечение на инсулт за това колко важно е времето.

Насоки за работна среща

Презентацията за хиперакутни състояния включва практически съвети, идеи от работни срещи и видеоматериали, които да ви помогнат да подобрите хода на лечението при хиперакутни състояния. Целта в хиперакутната фаза е да се сведе времето от постъпване за лечение до започване на лечението под 30 минути.

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА

Уникален набор от средства за Вас, за да обучите Вашия персонал, описвайки целия маршрут на пациента, контролните списъци и процедурите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ЗА СЕМИНАР

Тези видеоматериали може да се използват като част от Вашия семинар.

ДЕЙНОСТИ ЗА СЕМИНАР

Практически дейности, които може да се използват като предизвикателство за целия екип за лечение на инсулт, когато преценяват ефекта от техните действия върху общото време, което отнема лечението на пациенти с инсулт. Използвайте тези дейности за дискусия относно оптимизирането на хиперакутния път във Вашата болница.

 • ОПТИМИЗАЦИЯ НА ХИПЕРАКУТНИЯ ПЪТ - ИГРА С КАРТИ

  Изтегли

 • ОПТИМИЗАЦИЯ НА ХИПЕРАКУТНИЯ ПЪТ - ОПИТ В ЦЕНТРОВЕТЕ

  Изтегли