УСЪВЪРШЕНСТВАЙТЕ вашите умения

Електронно обучение за напреднали за подкрепа на живота при инсулт

Първокласен курс за електронно обучение за обучение за инсулт за екипи за спешна медицинска помощ.

Започнете МОДУЛИ
Сертифициране на медицинска сестра, грижеща се за болни с инсулт

Повишете вашите познания за инсулта
и научете за практическите грижи за такива пациенти.

ПОЛУЧЕТЕ ДОСТЪП ДО ПРОГРАМАТА ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ
Средство за картиране

Използвайте средството за картиране, за да планирате географското покритие на болниците с готовност за лечение на инсулт във вашия регион.

Прегледайте картата
Стратегия на национално ниво

Научете какво са направили другите, за да подобрят лечението на инсулта в техните държави.

Гледайте ВИДЕО
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ИНСУЛТИ И грижи при инсулт

Разберете как да организирате веригата за полагане на грижи при инсулт и как да организирате работата в специализираното отделение за инсулти

ПРОЧЕТЕТЕ БРОШУРАТА