Пропусни към основното съдържание

Първото специализирано спешно отделение по лечение на инсулт в Малайзия

Малайзия

От: Д-р Абдул Ханиф Кан Юсуф Кан (Dr Abdul Hanif Khan Yusof Khan) и д-р Джанудин Бахарин (Dr Janudin Baharin), Факултет по медицина и здравни науки, Университета в Путра, Малайзия

Университетска болница Пенгаджар Путра Малайзия (Hospital Pengajar University Putra Malaysia, HPUPM), намираща се в Серданг, Селангор (Малайзия), е предвидена да бъде първият едромащабен център за лечение на инсулт в Малайзия със специализирано спешно отделение за лечение на инсулт, известно като RESQ (Регионално спешно звено за бързи действия при инсулт).

Създаването на RESQ е смела визия за осигуряване на тази държава с най-нови технологии и ефективни услуги при хиперакутен инсулт, по-конкретно в областта на медицинската тромболиза и механичната тромбектомия.

Тези обещаващи неврологични интервенции все още липсват понастоящем и имат голям бъдещ потенциал и ползи за здравеопазването в Малайзия. Дейността започна през март 2020 г. със силната подкрепа от Министерството на висшето образование на Малайзия (MOHE) и по-специално Университета Путра в Малайзия (UPM) с пионерските услуги за осигуряване на населението на Южна Кланг Вели от почти 2 милиона души.

Този амбициозен пилотен проект се очаква да бъде разширен в национален план, допълвайки другите съществуващи услуги на подспециалностите в страната. HPUPM е проектирана с шест специализирани легла в интензивно отделение (ICU), осем легла в Звено за лечение на остър инсулт и едно неврологично отделение, фокусирано специално върху рехабилитацията на инсулт.

Нещо повече, тази съвременна услуга с RESQ е професионално проектирана с концепцията „времето е мозък“ като централен стълб, при което за оптимизиране на времето и подобряване на клиничните резултати, образните услуги и интервенционалните рентгенологични кабинети са разположени едни до други с цел да се извършват 500 медицински тромболизи и 200 механични тромбектомии всяка година.

HPUPM също се предвижда да бъде центърът за върхови постижения на Малайзия за бъдеща програма за обучение на лекари за лечение на инсулт и невро-интервенциии, за която понастоящем сме подкрепяни от четирима старши консултанти невролози, двама спешни лекари по инсулт и двама интервенционални рентгенолози. Със силната подкрепа на Световната федерация по неврология (WFN) и Азиатско-австралазийската федерация по интервенционална и терапевтична неврорентгенология (AAFITN) ние разработваме обучителни модули за удовлетворяване на растящите потребности от разширено обучение по инсулт в Малайзия.

Ангажирани сме да подобрим познанията и осведомеността сред обществеността относно важността на разпознаването на остър инсулт и овладяване на хиперакутна ситуация чрез постоянно ангажиране с публично образование и кампании. Наскоро организирахме първото ни 4,5-километрово бягане за Световния ден на инсулта с темата „Бягайте БЪРЗО за инсулт“, което привлече значителен интерес от местната общност. Надяваме се, че чрез създаването на RESQ ще бъдем в състояние да допълним и да подобрим допълнително малайзийската здравна система, за да намалим заболеваемостта и смъртността, свързани с инсулта.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software