Angels consultants

Регионален ръководител на „Ангели“ – Западна и Източна Индия
Регионален ръководител на „Ангели“ – Южен регион, Индия
Виетнам
Индия
Малайзия
Южна Корея
Виетнам
Малайзия
Регионален ръководител на „Ангели“ – Северна Индия
Виетнам
Южна Корея
Южна Корея
Южна Корея
Виетнам
Южна Корея
Ръководител на екипа в Индия
Ръководител на проект „Ангели“, Югоизточна Азия и Южна Корея
Южна Корея
Индонезия
Филипини
Индонезия