Angels consultants

Колумбия
Аржентина, Парагвай и Уругвай
Ръководител на проект „Ангели“ - Бразилия
Ръководител на проект „Ангели“ - Южна Америка
Бразилия
Аржентина
Медицински мениджър за Южна Америка
Аржентина
Бразилия
Аржентина
Ръководител на екип в Мексико
Аржентина
Мексико
Ръководител проект на „Ангели“, Чили
Аржентина
Ръководител на проект „Ангели“ - Аржентина, Уругвай и Парагвай
Колумбия
Колумбия