Angels consultants

Ръководител на екипа в Австралия
Консултант на „Ангели“ в Австралия
Консултант на „Ангели“ в Австралия