Пропусни към основното съдържание

Доставяне на отлична грижа в Лейрия

Португалия
От Diana Oliveira (Диана Оливейра)

Болничен център Лейрия

Прилагането на най-добри практики в лечението на пациенти с инсулт е било приоритет за Болничният център Лейрия от няколко години, с човешки и материални ресурси, налични за лекуване на тези пациенти денонощно. Достъпът до CT визуализиране е приоритет за тези пациенти, подкрепяйки бързото решение за фибринолитично лечение.

Нашето партньорство с Болница и Университетски център на Коимбра чрез телемедицина също позволява бързо решение за трансфер за извършване на ендоваскуларна терапия.

Правилното лечение на инсулт дава своя принос за качеството на живот на всеки пациент, а здравните професионалисти признават нуждата да се обезпечи гарантирането на оптимални условия. Затова е задължително да се стандартизират процедурите и практиките, които включват целия мултидисциплинарен екип, подкрепян от най-новите указания и научни доказателства.

Инициативата „Ангели“ е ключов партньор за тази цел, чрез предоставяне на инструменти в помощ на задълбочаване на познанията на екипите по инсулт, както и оценяване и подобряване на текущите практики за постигане на по-добри крайни изходи за здравето. Предложението за партньорство с Инициативата „Ангели“ се появи през 2018 г., когато д-р Marta Goja (Марта Гожа), тогава лекар в това отделение, я обяви пред екипа.

Като специализирано отделение за инсулти, нямаше по-добра първа стъпка, която да се предприеме, освен да се преразгледат наличните познания за грижи за пациенти с такава патология. На всички медицински сестри и лекари на екипа бе предложено Сертифициране на медицинска сестра, грижеща се за болни с инсулт, чрез курс за електронно обучение, наличен на уебсайта на „Ангели“. Съставен от 20 модула за самообучение, този курс бе предназначен да подобри познанията и практическите грижи за пациенти с инсулт, адресиращ патофизиологията, различни асоциирани медицински патологии, рискови фактори, неотложна помощ и рехабилитация, освен всичко останало.

В допълнение към това, че всички започнаха своето онлайн обучение, бе планирано вътрешно обучение съгласно модулите за Сертифициране на медицинска сестра, грижеща се за болни с инсулт, позволяващо дискусия, споделяне на опит и изясняване на съмнение с лекари и медицински сестри. Този опит ни позволи да очертаем стратегиите за бързо подобряване на лечението на пациент при остър исхемичен инсулт. Тези срещи допринесоха също добавена стойност за всеки от нас, особено за сплотяването на екипа, фокусирано върху доставяне на върхови постижения в грижите.

Споделянето на нови познания, получени в различни обучения и конгреси по инсулт, стана обща практика в рамките на екипа, позволявайки на всеки да бъде актуално информиран за най-добрите практики на база на национални и международни препоръки.

Медицинските професионалисти на нашето отделение за неотложна помощ, което в момента включва специализирано отделение за инсулти с 8 легла, разпознават в Инициативата „Ангели“ водещ партньор в планирането и прилагането на стратегии за подобряване на грижите за пациент с инсулт, не само за качеството на обучението, но и за наличността, винаги демонстрирана от Консултанта на „Ангели“, д-р Claudia Queiroga (Клаудия Кирога).

Нашият приоритет за близкото бъдеще е мониторингът на грижите, предоставяни на всички пациенти, които минават през отделението, чрез участие в различните проекти, промотирани от Инициативата „Ангели“ (RES-Q и QASC), идентифицирайки препятствия и затруднения в този процес, с перспективна за непрекъснато подобряване на качеството на грижите. Ние определено ще се движим към по-добри резултати чрез намаляване на заболеваемостта, смъртността и зависимостта на пациентите след инсулт.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software