Общ преглед на хиперакутно състояние

В хиперакутната фаза фокусът е върху възстановяване на проходимостта на кръвоносните съдове. Всяка секунда, през която мозъкът на пациента изпитва недостиг на хранителни вещества и кислород, увеличава риска от инвалидизиране и смърт. Всяка дейност, която не е свързана с възстановяване на съдовата проходимост, не трябва да забавя лечението в тази фаза. Същото ниво на спешност по отношение на времето има и при хеморагичния инсулт.
 
Има 4 ключови момента, за които е доказано, че скъсяват времето за реканализация, и това са: предварителното уведомление, отвеждане на пациента директно за КАТ, лечение на пациента в КАТ и прилагане на изследвания в мястото на предоставяне на медицински грижи. Средствата, предоставяни в този раздел, имат за цел да ви помогнат да постигнете това във вашата болница.

Медицинска сестра при леглото на пациента